\sqsupseteq - Tex Command


Advertisements

sqsupseteq

\sqsupseteq - Used to create sqsupseteq symbol.

SYNOPSIS

{ \sqsupseteq}

DESCRIPTION

\sqsupseteq command draws sqsupseteq symbol.

EXAMPLE

  1. \sqsupseteq
    $ \sqsupseteq $
Advertisements