\eta - Tex Command


Advertisements

NAME

\eta - Used to draw eta symbol.

SYNOPSIS

{ \eta }

DESCRIPTION

\eta command draws eta symbol.

EXAMPLE

  1. \eta
    $ \eta $
Advertisements