\neq - Tex Command


Advertisements

neq

\neq - Used to create neq symbol.

SYNOPSIS

{ \neq}

DESCRIPTION

\neq command draws neq symbol.

EXAMPLE

  1. \neq
    $ \neq $
Advertisements