\shoveleft - Tex Command


Advertisements

shoveleft

\shoveleft - Used for forces flush left typesetting in a \multline or \multline* environment.

SYNOPSIS

{ \shoveleft }

DESCRIPTION

\shoveleft command is used for forces flush left typesetting in a \multline or \multline* environment.

EXAMPLE

 1. \begin{multline}
  (a+b+c+d)^2 \\
  + (e+f)^2 + (g+h)^2 + (i+j)^2 + (k+l)^2 \\
  + (m+n)^2 + (o+p)^2 + (q+r)^2 + (s+t)^2 + (u+v)^2 \\
  + (w+x+y+z)^2
  \end{multline}
  
  $ \begin{multline} (a+b+c+d)^2 \\ + (e+f)^2 + (g+h)^2 + (i+j)^2 + (k+l)^2 \\ + (m+n)^2 + (o+p)^2 + (q+r)^2 + (s+t)^2 + (u+v)^2 \\ + (w+x+y+z)^2 \end{multline} $
 2. \begin{multline}
  (a+b+c+d)^2 \\
  \shoveleft{+ (e+f)^2 + (g+h)^2 + (i+j)^2 + (k+l)^2} \\
  \shoveright{+ (m+n)^2 + (o+p)^2 + (q+r)^2 + (s+t)^2 + (u+v)^2} \\
  + (w+x+y+z)^2
  \end{multline}
  
  $ \begin{multline} (a+b+c+d)^2 \\ \shoveleft{+ (e+f)^2 + (g+h)^2 + (i+j)^2 + (k+l)^2} \\ \shoveright{+ (m+n)^2 + (o+p)^2 + (q+r)^2 + (s+t)^2 + (u+v)^2} \\ + (w+x+y+z)^2 \end{multline} $
Advertisements