\propto - Tex Command


Advertisements

propto

\propto - Used to create propto symbol.

SYNOPSIS

{ \propto}

DESCRIPTION

\propto command draws propto symbol.

EXAMPLE

  1. \propto
    $ \propto $
Advertisements