Tutorialspoint

Selenium 3.x với Python

person icon Nhan Nguyen Ngoc

Selenium 3.x với Python

Automation Selenium với Python

updated on icon Updated on Sep, 2023

language icon Language - Vietnamese

person icon Nhan Nguyen Ngoc

architecture icon Automation Testing,Development,Programming Languages,Python,Selenium

price-loader

30-days Money-Back Guarantee

Training 5 or more people ?

Get your team access to 19,000+ top Tutorialspoint courses anytime, anywhere.

Course Description

Kiểm tra tự động hóa với Selenium và Python hoặc phát triển các tập lệnh để chạy các lệnh kiểm tra tự động đối với một loạt các trình duyệt, sẽ hiệu quả hơn về chi phí, chính xác và nhanh hơn so với kiểm tra thủ công. Việc thiếu sự can thiệp thủ công sẽ làm giảm khả năng xảy ra lỗi và bạn sẽ có thể tìm thấy lỗi ở giai đoạn đầu, làm cho quá trình trở nên đáng tin cậy hơn. Bằng cách tự động kiểm tra web của bạn, bạn sẽ có thể chạy thử nghiệm trên nhiều browsers cùng một lúc, điều này là không thể đối với thử nghiệm thủ công.

Nếu các bạn yêu thích Test và đặc biệt là viết code để test, nhưng chưa biết gì về code; thì đây là khóa học sẽ giúp các bạn chưa biết gì về code - python, sẽ thành thạo trong việc sử dụng và viết test case với ngôn ngữ Python. 

Với hơn 100 bài học sẽ dẫn các bạn lam quen với Python và cách kết hợp Python với Selenium. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp các bạn xây dựng một framework từ cơ bản cho đến lúc nâng cao, và sử dụng nó cho các dự án của các bạn


Goals

What will you learn in this course:

  • Khóa học sẽ giúp các bạn chưa biết cách viết code sẽ học được nhanh chóng qua từng bài học với ngôn ngữ Python, và cách ưng dụng pytest với Selenium .
  • Từng bước các bạn sẽ học được cách tạo một framework để test tự động cho các dự án mà mình sẽ thực hiện trong công việc.

Prerequisites

What are the prerequisites for this course?

  • Các bạn chưa có kinh nghiệm về lập trình hay đã biết sơ qua về Selenium đều có thể tham gia khóa học
Selenium 3.x với Python

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

Giới thiệu khóa học
2 Lectures
  • play icon Giới thiệu 00:35 00:35
  • play icon Nội dung khóa học 03:02 03:02
Cài đặt
4 Lectures
Tutorialspoint
Ngôn ngữ Python
30 Lectures
Tutorialspoint
Lập trình hướng đối tượng
8 Lectures
Tutorialspoint
Làm việc với tập tin
8 Lectures
Tutorialspoint
Selenium Webdriver
52 Lectures
Tutorialspoint
Giới thiệu Framework
3 Lectures
Tutorialspoint
Cách tạo Framework
30 Lectures
Tutorialspoint
Tổng kết chương
1 Lectures
Tutorialspoint

Instructor Details

Nhan Nguyen Ngoc

Nhan Nguyen Ngoc

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

Các kinh nghiệm về test GUI, Performamnce và API với các framework như Selenium WebDriver, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter, Rest Assure, Extent Report, Senerity và Allure Framework. Cùng với các ngôn ngữ lập trình như Java, Spring Boot, Type Script, Javascript và Python.

Course Certificate

User your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

sample Tutorialspoint certificate

Our students work
with the Best

Related Video Courses

View More

Annual Membership

Become a valued member of Tutorials Point and enjoy unlimited access to our vast library of top-rated Video Courses

Subscribe now
People having fun around a laptop

Online Certifications

Master prominent technologies at full length and become a valued certified professional.

Explore Now
People having fun around a laptop

Talk to us

1800-202-0515