Tutorialspoint

BDD và Allure Framework với Python

person icon Nhan Nguyen Ngoc

BDD và Allure Framework với Python

Automation

updated on icon Updated on Jul, 2023

language icon Language - Vietnamese

person icon Nhan Nguyen Ngoc

architecture icon Automation Testing,Development,Software Testing,Python

price-loader

30-days Money-Back Guarantee

Training 5 or more people ?

Get your team access to 19,000+ top Tutorialspoint courses anytime, anywhere.

Course Description

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ xem xét cách sử dụng pytest viết test case với Page Object Model, đồng thời sử dụng pytest-bdd để viết các features theo hành vi mà mọi người không phải là dev cũng hiểu với ngôn ngữ trong Python.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu một chút về sự phát triển dựa trên hành vi và những lợi thế mà nó có thể mang lại cho chúng ta. Thậm chí chúng ta sẽ so sánh các framework như unit test theo kiểu Python BDD khác nhau để cho thấy lý do tại sao chúng ta chọn pytest-bdd cho khóa học này hơn các khóa khác như Behave.

Trong phần lớn các bài học, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng pytest và pytest-bdd từ việc viết các tập tin features đến các tập tin Step Definition, để lọc thẻ và mọi thứ ở giữa.

Ngoài ra chúng ta cũng làm việc với Allure Framework, mục tiêu là đưa ra các report mà khách hàng sẽ thích với hình ảnh và các log khi chúng ta chạy chương trình test của mình với python. Học viện sẽ biết cách viết test case với Pytest (Page Object Model), đồng thời biết cách viết features theo hướng hành vi và đưa ra các report khi sử dụng Allure Framework bằng command line.

Goals

What will you learn in this course:

Tham gia khóa học các bạn sẽ hiểu rõ cách thực hiện:

  • Tìm hiểu về Pytest, Pytest BDD và Allure Framework
  • Học viện sẽ biết cách viết test case với Pytest (Page Object Model),
  • đồng thời biết cách viết features theo hướng hành vi.
  • đưa ra các report khi sử dụng Allure Framework bằng command line.

Prerequisites

What are the prerequisites for this course?

  • Tất cả các bạn yêu thích automation
BDD và Allure Framework với Python

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

Giới thiệu khóa học
2 Lectures
  • play icon Giới thiệu 02:37 02:37
  • play icon Nội dung 02:23 02:23
Page Objects Module
56 Lectures
Tutorialspoint
Allure Framework
8 Lectures
Tutorialspoint
Gherkins
12 Lectures
Tutorialspoint
Pytest BDD
11 Lectures
Tutorialspoint

Instructor Details

Nhan Nguyen Ngoc

Nhan Nguyen Ngoc

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

Các kinh nghiệm về test GUI, Performamnce và API với các framework như Selenium WebDriver, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter, Rest Assure, Extent Report, Senerity và Allure Framework. Cùng với các ngôn ngữ lập trình như Java, Spring Boot, Type Script, Javascript và Python.

Course Certificate

User your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

sample Tutorialspoint certificate

Our students work
with the Best

Related Video Courses

View More

Annual Membership

Become a valued member of Tutorials Point and enjoy unlimited access to our vast library of top-rated Video Courses

Subscribe now
People having fun around a laptop

Online Certifications

Master prominent technologies at full length and become a valued certified professional.

Explore Now
People having fun around a laptop

Talk to us

1800-202-0515