Tutorialspoint

Quantitative Aptitude Course in Tamil

தமிழில் Quantitative Aptitude கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Description

Quantitative aptitude is a common topic that is available most of the exams conducted all over the world. This particular topic is present in the written exams conducted for bank jobs, and software Industry related jobs, government sector related jobs, and also for civil service examinations. This particular topic is also one of the significant parts in certain Management related competitive examinations like CAT and MAT. Sololearn in this quantitative aptitude is essential for students and people looking for a job all over the country. Even though this topic may seem like a simple math-related topic, the truth is that it is much more than basic mathematics. The concept of aptitude is a combination of certain topics from basic mathematics like time, distance, travel, HCF, LCM, etc. Even though they are topics from grade 6 level mathematics, the equations that are being asked in the interviews are not simple. The truth is that all the questions asked will have certain internal meaning along with the twisted framework. At the same time, another critical factor that plays an important role during these examinations is the time. Without proper training and knowledge on shortcuts, it would be impossible for a person to attend the exam without leaving 10 or 20 questions un-attended.

So to manage time and learn the shortcut, it is essential to attend a private institution for learning this concept of quantitative aptitude. But most of the people who are already working in an office or going for college will not have time to attend these sessions. To help you learn during your free time and also to pass these examinations with flying colours we offer a special online course on quantitative aptitude for you. Our course is available in the Tamil language, and hence it would be easier for the people to understand the concepts in their own mother tongue. The entire course is available for 30 hours and among them, nearly 5 hours of the tutorial is made free so that you can understand our technique of teaching before subscribing for the entire course. Learning this technique is essential, especially the short cuts complete all the questions within the given timeframe. In most of these examinations, it might be one or two questions that will determine your future fate. So learn all the concepts carefully during your free time to ace the exams with flying colours.

What Topic/Skills you will learn from the course?

This course is entirely about the topic of quantitative aptitude. The entire course is available for at least thirty hours, and they are available in the form of video tutorials. Initially, all the basic concepts are explained in this course for topics like HCF, LCM, time, travel distance, money, etc. While moving further into the issues, all the other concepts are explained in detail, including the shortcuts that can be used for saving time. The entire course is available in Tamil, and the concepts are explained with step by step guidance.

Who should take this course?

This course is completely suitable for people who are looking forward to attending competitive exams and interviews in the future. If you are looking forward to attending the Management related exams like CAT and MAT, then it is essential to participate in this course. Similarly, if you are looking forward to any job interviews( both government and private institutes) in the future, then learning this course will allow you to crack the written test. This course is perfect for people who do not have enough time to attend private academies and have problems in learning through English. So learning this course in the Tamil language will allow you to understand the concepts clearly. At the same time, these videos can be watched during your free time. So now you do not have to take your life in a proper schedule, and at the same time, you can learn the concepts at your own pace.

What knowledge/experience you should have to take this course?

Before learning this course, you do not need any proper knowledge or experience regarding the subject. The only qualification is to have appropriate primary grade 6 maths knowledge. All the concepts in this course are explained in detail. The entire video tutorial is illustrated with the proper step by step explanation in the Tamil language from the basics. So anyone can attend this video tutorial course.

Required Software/Devices

Even if this particular class can be attended through small digital devices like mobile phones and iPads, it would be more comfortable if you use a desktop computer or a laptop. Because while attending class for long hours using a proper computer will be easier for you. Along with that, you need a good computer with a decent internet connection. As a result, the videos can be played without any interruptions. These are the essential things that are required for attending this class, but along with that, you can make yourself more comfortable with a proper seating arrangement like desk and chair along with speakers for appropriate volume.

What will you learn in this course?

This course will teach you the multiple shortcuts available in these concepts and how to use them in the points given in the question correctly for obtaining the required solution. The course also teaches you how to understand the specific twisted problem that might appear in the Quantitative aptitude tests usually. Learning this course will be an added advantage for your future.

How will this course help you to get a job?

Most of the interviews conducted in our country have two parts. One is the standard written part while the other is the direct interview. Nearly 70 percent of the written portion consists of questions from quantitative aptitude. So to get a job, you need to learn this particular topic in detail to clear the written exam. Learning this course during your free time will allow you to manage your schedule efficiently and also get an excellent job in the future.

What job roles can you apply after completing this course?

After completing this course, you can apply for or higher studies like the CAT and the MAT. Along with that, there are also other competitive exams like group exams which after completing will allow you to get placed in the government sector. You can also apply for bank-related jobs because their entrance exam also contains similar questions.

For all these exams, quantitative aptitude is only a part of it. Along with that there are a variety of other things like general knowledge and English that should be e and learnt to clear these exams. So subscribe for our course immediately and start learning about quantitative aptitude.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quantitative Aptitude  என்பது பெரும்பாலான போட்டித் தேர்வுகளில் பொதுவாகக் கிடைக்கும் ஒரு தலைப்பு. சாதாரண அரசாங்க அடிப்படையிலான நுழைவு சோதனைகள் முதல் CAT மற்றும் MAT போன்ற மேம்பட்ட நுழைவுத் தேர்வுகள் வரை, இந்த அளவுசார்ந்த திறனின் இருப்பு கட்டாயமாகும். பெரும்பாலான மக்களின் நம்பிக்கைக்கு மாறாக, அளவீட்டுத் திறன் என்பது உங்கள் கணித திறன்களைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. கணிதமும் இந்த தலைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் மறைக்கப்பட்ட தீர்வுகள், தடயங்கள் மற்றும் கேள்விகள் போன்ற பிற விஷயங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே உண்மை. அவற்றைப் புரிந்து கொள்ளாமல் வெளிப்படையான பதிலை வழங்குவது தவறான பதிலை ஏற்படுத்தும். சந்தையில் பல அளவு திறனுள்ள புத்தகங்கள் கிடைத்தாலும், கருத்துகளை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் அனைத்து வகையான கேள்விகளுக்கும் பதிலளிப்பதற்கும் சரியான வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறது. பெரும்பாலான நேரங்களில் உங்கள் விதி ஒரு கேள்வியின் பதிலால் தீர்மானிக்கப்படும்.

அளவீட்டுத் திறனைப் பற்றி விரிவாகக் கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்பினால், நாடு முழுவதும் உள்ள ஒரு தனியார் பயிற்சி மையத்தில் சேருவதே கிடைக்கக்கூடிய ஒரே வழி. ஆனால் இந்த பாடத்திட்டத்தில் சேருவதில் ஒரு பெரிய சுமை நேரம். சிலருக்கு, குறிப்பாக ஒரு அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அல்லது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மாணவர் இந்த வகுப்புகளில் தவறாமல் கலந்து கொள்ள போதுமான நேரம் இருக்காது. எனவே பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வகுப்புகள் மற்றும் படிப்புகளில் இருந்து ஒரு வருடம் விடுமுறை எடுத்து இந்த வகுப்புகளில் கலந்துகொண்டு பின்னர் தங்கள் தேர்வை எழுதுகிறார்கள். எனவே இந்த பகுதியை எளிதாக்க நாங்கள் உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். எங்கள் பாடநெறி கணிதத்திலிருந்து பல்வேறு தலைப்புகளை உள்ளடக்கிய quantitative aptitude திறன் கொண்டது. உங்களிடம் இது மிகவும் எளிதாக்கும் பொருட்டு, முழு பாடமும் தமிழ் மொழியில் இருக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் கருத்துக்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம் மற்றும் இந்த போட்டித் தேர்வுகளில் சரியான கவனம் செலுத்தலாம். அனைத்து கருத்துக்களும் படிப்படியான விளக்கம் மற்றும் சரியான படிநிலையுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது இந்த பாடத்திட்டத்தைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பாடத்திலிருந்து நீங்கள் என்ன தலைப்பு / திறன்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்?

இந்த பாடநெறி அளவுகோலில் ஈடுபடும் அனைத்து கருத்துகளையும் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது. தலைப்புகள் எளிய 6-ஆம் வகுப்பு கணிதத்தைச் சேர்ந்தவை போல் தோன்றினாலும், மேம்பட்ட நிலை கருத்துகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன் அடிப்படைக் கருத்துகளைப் பற்றிய சரியான புரிதல் உங்களுக்குத் தேவை என்பதே உண்மை. இந்த பாடநெறி time, distance, HCF, LCM மற்றும் days போன்ற பல தலைப்புகளால் ஆனது…. இந்த பாடத்திட்டத்தில் கணிதத்தின் கிட்டத்தட்ட 20-30 தலைப்புகள் உள்ளன. பாடநெறி காலம் கிட்டத்தட்ட 30 மணி நேரம். இங்கே 5 மணிநேரம், பாடநெறி குறித்த உங்கள் புரிதலுக்காக இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த இலவச பயிற்சிகளைப் பார்த்த பிறகு நீங்கள் முழுமையான படிப்புக்கு குழுசேரலாம்.

இந்த பாடத்திட்டத்தை யார் எடுக்க வேண்டும்?

மக்கள் போட்டித் தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்புவதால், அவர்கள் quantitative aptitude திறனைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான முக்கிய காரணம். நீங்கள் CAT, MAT, XAT, அரசு குழு தேர்வுகள் மற்றும் பிற நேர்காணல்கள் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டால், இந்த பாடத்திட்டத்தைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். ஏனென்றால் பெரும்பாலான நேர்காணல்கள் மற்றும் தேர்வுகள் மேல் அடுக்கு வேட்பாளர்களை பொது அறிவு மற்றும் quantitative தேர்வுகள் மூலம் வடிகட்டுகின்றன. இந்த பாடத்திட்டத்தை கற்றுக்கொண்ட பிறகு நீங்கள் முழு நேர்காணலுடன் எந்த நேர்காணல்களிலும் கலந்து கொள்ள முடியும். ஆகவே, நீங்கள் வேலைகளுக்கான ஏதேனும் நேர்காணல்களில் கலந்துகொள்ள அல்லது ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியராக மாறுவதற்கான போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள எதிர்பார்த்த ஒரு நபராக இருந்தால், இந்த பாடத்திட்டத்தைக் கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு கூடுதல் நன்மையாக இருக்கும்.

இந்த பாடத்திட்டத்தை எடுக்க உங்களுக்கு என்ன அறிவு / அனுபவம் இருக்க வேண்டும்?

உங்களுக்கு எளிதாக்குவதற்காக, அனைத்து கருத்தாக்கங்களையும் விரிவாக விளக்கும் வகையில் முழு பாடத்தையும் வடிவமைத்துள்ளோம். எனவே நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஒரு நிபுணரா அல்லது முந்தைய அறிவைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா என்பது முக்கியமல்ல. இந்த பாடத்திட்டத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டியது சில அடிப்படை தொடக்க நிலை கணித அறிவு மட்டுமே. இந்த முழு பாடமும் தமிழில் உள்ளது. இது வகுப்பில் கலந்துகொள்வதை எளிதாக்குகிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், உங்கள் இலவச நேரத்திலும், பயிற்சியிலும் இந்த வகுப்புகளைக் கேட்பதுதான், இதன் மூலம் நீங்கள் கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

தேவையான மென்பொருள் / சாதனங்கள்

உங்கள் மொபைல் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த பாடத்திட்டத்தைப் பார்க்க முடியும் என்றாலும், அவற்றை செறிவுடன் சரியாகக் கற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு வேறு சில அமைப்புகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வீடியோவை விட உங்கள் iPad அல்லது லேப்டாப் மூலம் இந்த வீடியோ டுடோரியல்களை எப்போதும் பார்க்க முயற்சிக்கவும். ஏனெனில் திரை அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் நீங்கள் மிகவும் வசதியாக இருப்பீர்கள். அதனுடன், மேசை மற்றும் நாற்காலி போன்ற சரியான கற்றல் சூழல் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். வீடியோக்களை ஆதரிக்க Windows போன்ற ஒரு சாதாரண இயக்க முறைமை போதுமானதாக இருக்கும். அதனுடன், வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண உங்களுக்கு சரியான இணைய இணைப்பு தேவை.

இந்த பாடத்திட்டத்தில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொள்வீர்கள்?

இந்த பாடநெறி முற்றிலும் அளவீட்டுத் தலைப்பைப் பற்றியது. 30 மணிநேர முழு நேரத்திலும், இந்த திறனுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு தலைப்புகளைப் பற்றி நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். ஆரம்பத்தில், இந்த தலைப்புகள் தொடர்பான அனைத்து அடிப்படைக் கருத்துகளும் முக்கியமான வரையறைகள் மற்றும் சூத்திரங்களுடன் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னர் தலைப்பில் மேலும் முன்னேறும் போது, கேள்விகளை எவ்வாறு தீர்ப்பது மற்றும் கணக்கீடுகளை விரைவான விகிதத்தில் எவ்வாறு செய்வது என்பது குறித்து சரியான விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த தெர்வில் நேரம் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும், எனவே இந்த சிக்கலை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதற்கான குறுக்குவழிகளைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். கேள்வியை எவ்வாறு விளக்குவது மற்றும் சரியான வழிகாட்டுதல்களைப் பயன்படுத்தி தீர்வை எவ்வாறு சரியாக வழங்குவது என்பதையும் பாடநெறி உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. முழு பாடமும் தமிழில் கிடைக்கிறது, இதன் மூலம் நீங்கள் கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வது எளிதாக இருக்கும்.

வேலை பெற இந்த பாடநெறி உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவும்?

போட்டித் தேர்வுகளில் பெரும்பாலானவற்றில், குறிப்பாக வேலை நேர்காணல்களுக்கு முக்கியமான தலைப்புகளில் ஒன்றாகும். குழு தேர்வுகள் எழுதிய பின்னரே அரசு தொடர்பான பெரும்பாலான வேலைகளைப் பெற முடியும். இந்த குழுத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற, இந்த தேர்வுகளில் நிகழும் மிக முக்கியமான தலைப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் கற்க வேண்டும். இது அரசாங்க வேலைகளுக்கு மட்டுமல்ல, மென்பொருள் வேலை அடிப்படையிலான நேர்காணல்கள் மற்றும் வங்கி வேலை தொடர்பான நேர்காணல்கள் போன்ற நேர்காணல்களும் அவர்களுடன் நிறைய அளவு திறனுள்ள கேள்விகளைக் கொண்டு எழுதப்பட்ட சோதனையை நடத்துகின்றன. எனவே எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று வேலைக்குச் செல்ல இந்த பாடத்திட்டத்தைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம்.

இந்த பாடத்திட்டத்தை முடித்த பிறகு நீங்கள் என்ன வேலை வேடங்களில் விண்ணப்பிக்க முடியும்?

இந்த பாடத்திட்டத்தை முடித்த பிறகு, இந்த அளவிலான திறனை கற்பிப்பதற்காக நீங்கள் ஒரு தனியார் அகாடமியில் ஆசிரியராக பணியாற்றத் தொடங்கலாம். அரசுத் துறைகள், மென்பொருள் தொழில்கள் மற்றும் சில சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளுக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் மேலும் படிக்க விரும்பினால், நீங்கள் கேட் மற்றும் மேட் போன்ற முதுகலை நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வேலை நேர்முகத்தேர்வு மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுகளுக்காக நடத்தப்பட்ட எழுத்துத் தேர்வில் அளவுகோல் திறன் என்பது ஒரு பொதுவான தலைப்பு. எனவே இந்த கருத்தை கற்றுக்கொள்வது குறுகிய காலத்திற்குள் அனைத்து வகையான தேர்வுகளுக்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்க அனுமதிக்கும்.

Disclaimer:

This is Rakesh P, Admin of Programming Line. This course has been created by experienced instructors in Quantitative Aptitude. I have paid them for creating this course exclusively for Programming Line.

Resources & References:

 • Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal

 • Specific Exam Books - NDA & NA (Arihant Publications)

 • IndiaBix

 • FreshersWorld

Who this course is for:

 • Students who are studying college and ready to attend Campus Interviews
 • Students who are eagerly to start higher education like MBA, and etc.
 • Students who are planning to join Public jobs, Bank jobs, Railway jobs, and etc.


Goals

 • Will learn all concepts of Quantitative Aptitude in Tamil

 • Will learn problems related to Quants in Tamil

Prerequisites

 • We will teach from basics so you don't need any prerequisites

 • Just primary school Maths is enough to start this course

Show More

Curriculum

 • Introduction to Number Systems Part - 1
  05:48
  Preview
 • Types of Numbers
  05:57
  Preview
 • Whole Numbers
  12:02
 • Prime Vs Composite Number
  12:25
 • Divisibility Test
  40:22
 • Divisibility Test Part-2 (11-19 Numbers)
  38:04
 • Cyclicity
  28:08
 • Number System Problems
  44:50
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Tutorialspoint
Feedbacks
 • No Feedbacks Posted Yet..!
Quantitative Aptitude Course in Tamil
This Course Includes
 • 22.5 hours
 • 87 Lectures
 • Completion Certificate
 • Lifetime Access
 • 30-Days Money Back Guarantee

Sample Certificate

Use your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

We have 30 Million registgered users and counting who have advanced their careers with us.

X

Sample Certificate