Tutorialspoint

Uygulama ve Ödevlerle MSSQL Öğreniyorum Part 4

Veri Tabanı Ortamını Tüm Eğitimimiz Boyunca Teorik, Uygulamalı, Ödevler Ve Tekrar İşlemleriyle Kapsamlı Boyutta Öğrenin!

Course Description

Günümüz yazılım dünyasında her bir aletin içerisinde bulunan veri kaydetme işlemleri ile büyük çaplı şirketler ve yönetimler bu verilere  ulaşarak bunları saklama, yönetme ve bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarma işlemini gerçekleştirerek kendilerine yön vermeyi amaçlamışlardır. Peki bizde küçük çaplı verilerden başlayarak büyük çaplı verileri yönetme, sorgulama ve işleme özelliklerini kullanabilir miyiz?.

İşte bunun cevabı Uygulama ve Ödevlerle MSSQL Eğitimimizde saklı. Sizlere burada veri tabanı ve tablolarının nasıl oluşması gerektiğini, veri tabloları içerisindeki kullanılacak olan veri tiplerini, veri tabloları içerisindeki anahtar yapılarını, veri tablolarının birbirleri ile nasıl bir ilişki ve bağlama durumlarının olduğunu, filtrelenerek en detaylı şekliyle sorgulama işlemlerinin gerçekleştirileceğini, verinin hangi komutlarla işleneceğini, Mantıksal olarak tablomuzda birden fazla şart ve koşul işlemlerini, veri tabanında view ve prosedür yapılarının farklarını, şifreleme işlemlerini ve şifreleri tekrardan açma yollarını, matematiksel ve sözel olarak fonksiyon ve filtreleme işlemlerini her bir başarı basamağını atlamadan MSSQL ortamında zevkli ve sorgularla kullanacağız.

Kurs içeriğimiz başlıca;

 • SQL Kurulum işlemleri

 • Veri Tabanı Ortamı

 • Tablo Oluşturma İşlemleri

 • Veri Tipleri

 • Anahtarlar Ve Veri Tabanında İlişki Türleri

 • Model Ve Diyagramlar

 • DQL, DML Ve DDL Komutları

 • NORTHWİND Veri Tabanına Kapsamlı İşlemeler

 • Sayısal Ve Sözel Anlamda Filtreleme

 • Mantıksal SQL Operatörleri

 • Tablo Birleştirme Fonksiyonları

 • Tüm Sayısal, Sözel ve Aritmetik Fonksiyonlar

 • Çokça Veri Gruplandırmaları Ve Koşul İşlemleri

 • Kapsamlı Prosedür İşlemleri Ve Tüm Kurs Boyunca Uygulamalar

 • Ödevler Ve Tekrar İşlemleri

Goals

 • QL Kurulum işlemleri

 • Veri Tabanı Ortamı

 • Tablo Oluşturma İşlemleri

 • Veri Tiplerini

 • Model Ve Diyagramlar

 • DQL, DML Ve DDL Komutları

 • Northwind Veri Tabanına Kapsamlı İşlemeler

 • Sayısal Ve Sözel Anlamda Filtreleme

 • Mantıksal SQL Operatörleri

 • Tablo Birleştirme Fonksiyonları

 • Tüm Sayısal, Sözel ve Aritmetik Fonksiyonlar

 • Çokça Veri Gruplandırmaları Ve Koşul İşlemleri

 • Kapsamlı Prosedür İşlemleri

 • Ve Tüm Kurs Boyunca Uygulamalar, Ödevler Ve Tekrar İşlemleri

Prerequisites

 • En düşük seviye de bile başlanabilir. Belirli ihtiyaçlara veya isteklere gereksinim yoktur.

Show More

Curriculum

 • Group by
  23:53
 • Having
  15:12
 • Order By
  05:03
  Preview
 • Like
  11:37
 • Distinct
  09:14
  Preview
 • Top & Top Percent
  06:58
 • Tekrar Edelim
  17:09
 • Bölüm Değerlendirme
Tutorialspoint
Feedbacks
 • No Feedbacks Posted Yet..!
Uygulama ve Ödevlerle MSSQL Öğreniyorum Part 4
This Course Includes
 • 1.5 hours
 • 11 Lectures
 • 2 Resources
 • Completion Certificate Sample Certificate
 • Lifetime Access Yes
 • Language Turkish
 • 30-Days Money Back Guarantee

Sample Certificate

Use your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

We have 30 Million registered users and counting who have advanced their careers with us.

X

Sample Certificate