Tutorialspoint

İnsan Kaynakları/İdari İşler Yöneticileri için Temel İSG

person icon Vedat Bozkan

İnsan Kaynakları/İdari İşler Yöneticileri için Temel İSG

İSG Yasal Mevzuatının gerekliliklerin takip edilmesi ve yönetilmesi

updated on icon Updated on Nov, 2023

language icon Language - Turkish

person icon Vedat Bozkan

architecture icon Business,Management,Human Resources

Lectures -12

Resources -5

Duration -1.5 hours

price-loader

Training 5 or more people ?

Get your team access to 8,500+ top Tutorials Point courses anytime, anywhere.

Course Description

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimiyle ilintili yasal zorunluluklarımız 4857 Sayılı İş Kanunu ile 2003 Yılında detaylı olarak tanımlanmıştır. Sonrasında mevzuat İSG yönetimi hususunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile konuyu daha detaylı olarak ayrıştırmıştır. İSG Kanunu işverenlere, dolayısıyla işverenlerin atadığı işletme yönetiminde yer alan tüm yönetim düzeyleri için ayrı ayrı yükümlülükler ve sorumluluklar tayin etmiştir.

İSG yönetimi sadece bu alanda çalışan profesyoneller için bağlayıcı değildir.

İşletmelerde İK ve/veya İdari İşler yönetimi üstlenen profesyonellerde işletmeleri adına temel İSG kavramlarını da yönetmek zorunluluğundadırlar.

Resmi denetimlerde; işetmenizdeki İSG uygulamaları hakkında bilgi ve belge sunmak durumundadırlar. Çalışanların kişisel veri dosyaları, SGK mevzuatının gerektirdiği belgelerin bilinmesi ve takibi, İş Kazası durumunda bildirimlerin yapılması, kaza sonrası alınan aksiyonların yönetilmesi v.d.

Yasal Mevzuat hakkında yetkinlik düzeylerine bağlı olarak işletmelerinde uygulamaları yapmak da bir diğer zorunluluk alanlarıdır: İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve/veya diğer sağlık personelinin atanması, sözleşmelerin yapılması, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile çalışma ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurma

İşletmelerine çalışamaya gelen diğer işveren çalışanlarının da yasal hak ve sorumluluklarını da takip etmek ve yasal mevzuatın hüküm ettiği dokümantasyonun da incelenmesi ve arşivlenmesi gereklidir: Alt işverenlere ihale edilen (taşeron) çalışmalarda talep edilecek belgeler, alt işveren çalışanlarına karşı ortak sorumluluklar

Kalite Yönetim Sistemler çerçevesinde de işletme özel prosedürlerinin bir kısmı da İK ve /veya İdari İşler Yöneticilinin bünyesinde takip edilir. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi gerekliliklerini de planlamak ve yönetmek durumundadırlar: İSG Eğitimlerinin planlanması, yapılması ve belgelendirilmesi

Bu konuda pratik uygulama örnekleri ile;

Temel İSG yönetim yetkinliğinizi geliştirebilir,

Yasal mevzuat gerekliliklerini rahatlıkla anlayabilir ve uygulayabilir,

Resmi denetimlerde hazırlıklarınızı kolaylıkla tamamlayabilir,

İSG Yöneticiliği konusunda temel yönetim yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz.

Who this course is for:

 • İşlemelerde İK ve İdari İşler Bölümünde çalışan tüm çalışanlar
 • İSG konusunda temel bilgiler öğrenmek isteyen herkes

Goals

What will you learn in this course:

 • İşletmelerde İnsan Kaynakları, İdari işler yöneticileri için pratik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

Prerequisites

What are the prerequisites for this course?

 • İSG konusunda temel bilgiler öğrenmek isteyen herkes

İnsan Kaynakları/İdari İşler Yöneticileri için Temel İSG

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticileri için Temel İSG
12 Lectures
 • play icon Konu 0 Tanıtım 01:12 01:12
 • play icon Konu 1 İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri 09:25 09:25
 • play icon Konu 2 İSGK m. 6’da İSG hizmetleri konusundaki yükümlülükler, 13:00 13:00
 • play icon Konu 3 İSGK m. 10’da Risk Değ., Kont., Ölçüm ve araştırma konusunda yükümlülüğü 07:40 07:40
 • play icon Konu 4 İSGK m. 12’de Tahliye Konusundaki Yükümlülükler 20:07 20:07
 • play icon Konu 5 İSGK m. 13’te Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Konusundaki Yükümlülükler 06:29 06:29
 • play icon Konu 6 İSGK m. 14’te İş Kzsı Ve Mslk Hast Kyt Ve Bild. Konusundaki Yükümlülükler 27:14 27:14
 • play icon Konu 7 İSGK m. 16’da Çalışanların Bilgilendirilmesi Konusundaki Yükümlülükler 01:48 01:48
 • play icon Konu 8 İSGK m. 17’de Çalışanların Eğitimi Konusundaki Yükümlülükler 08:45 08:45
 • play icon Konu 9 Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri 07:33 07:33
 • play icon Konu 10 Resmi Denetimlere Hazırlık 16:07 16:07
 • play icon Resources

Instructor Details

Vedat Bozkan

Vedat Bozkan

Uluslararası firmalarda 20 Yılı aşkın süredir edinmiş olduğum Üretim & Bakım & Kalite & Planlama tecrübelerimi danışman ve eğitmen olarak ilgilen tüm paydaş firma ve profesyonellerin hizmetine sunmak isterim.

Yalın Üretim, TPM, Toplam Kalite Yönetim Sitemleri, İş Güvenliği ve Çevre yasal mevzuat ve teknik uygulamaları, Süreç İyileştirme ve Gelişim, Temel Yönetim becerileri Geliştirme, Liderlik v.b. konularda eğitmen & danışman olarak hizmet verebilmekteyim.

MS Office Programlarını profesyonel düzeyde (VBA kod yazılım projeleri dahil) kullanmaktayım, bu konuda hızlı ve pratik kullanıcı eğitimleri vermekteyim.

İşletmelerin 6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde Risk Değerlendirmelerinin Yapılandırılması ve sürecin takibi

İş Güvenliği mevzuatına göre teknik periyodik kontrollerin yapılandırılması, süreç takibi

Makine Mühendisleri Odası İSG Komisyonu Üyesi olarak, üçüncü taraflara İSG Seminerleri ve Eğitimleri düzenleyerek, Sosyal Sorumluluk Projelerinde bulunmak,

Çevre Mevzuatı gereği takip edilmesi gereken prosesleri, (Çevre Danışmanlığı alarak) Çevre Yönetim Sistemi içerisinde süreç takibi ile gerçekleştirmek,

Şirketlerin Avrupa İşletmelerinde İş Güvenliği ve Çevre Denetmeliği görevlerini yapmak, üst yönetime raporlamak

İşletmelerin makine tezgah parkları için yasal mevzuatın öngördüğü periyodik teknik kontrolleri yapmak,

Teknik Bilirkişilik Faaliyetleri


Referans Projeler:

Çeşitli eğitim ve danışmanlık firmalarında iş ortağı olarak MS Office kullanıcı eğitimleri

Olmuksan Türkiye İşletmeleri (Gebze,Adana,İzmir,Edirne,Çorlu,Çorum,Bursa) 5s Danışmanlık Projesi

Pirelli, Hidrolik Lastik Pişirme Presleri, Teknik Bilirkişilik Projesi

Posco Assan, Rulman Yatkalama Makinesi Teknik Bilirkişilik Projesi

Sakarya Bölgesi Çeşitli Firmalarda; Kaldırma Ekipmanalrı, Basınçlı Kaplar Teknik Peryodik Kontrolleri

Mmo Kocaeli Şubesi Bünyesinde, Bölge Firmalarında İş Tezgahı Teknik Peryodk Kontrolleri

Mmo Kocaeli Şubesi Bünyesinde, Bölge Firmalarında İş Güvenliği, Mesleki Yeterlilik Eğitim Projeleri

Çokuluslu işletmelerin Avrupa Şubelerinde ISO 14001 ve İş Güvenliği Denetimleri


Course Certificate

User your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

sample Tutorialspoint certificate

Our students work
with the Best

Related Video Courses

View More

Annual Membership

Become a valued member of Tutorials Point and enjoy unlimited access to our vast library of top-rated Video Courses

Subscribe now
People having fun around a laptop

Online Certifications

Master prominent technologies at full length and become a valued certified professional.

Explore Now
People having fun around a laptop

Talk to us

1800-202-0515