Tutorialspoint

Makine Emniyeti Uygulama Standartları

Makine Emniyeti Uyumlulaştırılmış Standartlar

Course Description

Uygunluk varsayımı ve uyumlaştırılmış standardlar

MADDE 9 – (1) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak “CE” uygunluk işareti taşıyan bir makinanın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

Makine Emniyeti Standartları

Standartlar farklı meslek kuruluşları (üretici, tüketici, kontrol kurumları, resmi iş koruma makamları ve hükümetler) arasında

varılan anlaşmalardır.

Düşünüldüğünün aksine standartlar, hükümetler veya resmi makamlar tarafından oluşturulmuş ve kararlaştırılmış değildir.

Standartlar üretim sırasındaki teknik gelişme seviyesini tanımlar. Son 100 yıl içinde ulusal standartların dünya çapında geçerli

standartlara dönüşümü gerçekleşmiştir.

Makinenin veya ürünün kullanım yerine bağlı olarak çeşitli standartları gerekli kılan farklı yasal düzenlemeler mevcut olabilir.

Kullanılacak standardın doğru seçimi makine üreticisi için yasal talimatlara uyma bakımından son derece yardımcı olur.

Dünya çapındaki standartların organizasyonu ve yapısı

ISO (Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu) : ISO 157 ülkeden gelen Standartlaştırma organizasyonunun dünya çapındaki şebeke ağıdır. ISO uluslararası standartları Elektriksel olmayan teknolojilere odaklanarak düzenler ve yayınlar.

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) elektroteknik (örn. elektronik,

telekomünikasyon teknolojisi, elektromanyetik uyumluluk, enerji üretimi) ve buna bağlı olan teknolojilerin bütün alanlarında uluslararası standartları düzenleyen ve yayınlayan dünya çapında bir organizasyondur.

Avrupa Standartlar Komitesi : (European Committee for Standardization; CEN) CEN, 34 Avrupa ülkesinin ulusal standardizasyon kuruluşlarını bir çatı altında toplayan bir dernektir. Aynı zamanda AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından Avrupa düzeyinde standartların tanımlanmasından sorumlu üç standardizasyon örgütünden biridir.

Underwriters Laboratories Inc. (UL), : UL, elektriksel güvenlik ve yangına dayanıklılık açısından test edilmiş ve kanıtlanmış güvenli ve güvenilir endüstriyel bileşenleri listeleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Elektrik sistemleri sertifikası vermeye yetkili olanlar arasında önde gelen bir NRTL'dir. Nationally Recognized Testing Laboratory Ulusal Tanınan Test Laboratuvarı

Who this course is for:

 • Makine Tasarımcıları, İş Güvenliği Uzmanları, İşletme yöneticileri

Goals

 • 2006/42 AT Makine Emniyeti ISO-CEN-CENELEC Standartları

 • MEY ISO EN 12100 Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma

 • MEY ISO EN 13855-13857 Güvenlik Mesafeleri

 • MEY IEC EN 61496 ESPE Hesaplamaları

Prerequisites

 • İş Güvenliği ve makine tasarım ilkeleri konusunda temel bilgi

Show More

Curriculum

 • ISO-CEN-CENELEC Standartları
  11:42
 • ISO EN 12100 Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma
  13:52
 • ISO EN 13849-1 Kumanda Sistemleri Tasarım İlkeleri-Bl1
  17:21
 • ISO EN 13849-1 Kumanda Sistemleri Tasarım İlkeleri-Bl2
  16:14
 • ISO EN 13855-13857 Güvenlik Mesafeleri
  12:38
 • ISO EN 14119 Kilitleme Cihazları
  06:27
 • EN IEC 62061 Elektrikli Güvenlik Cihazları tasarın İlkeleri
  10:55
 • IEC EN 61496 ESPE Hesaplamaları
  17:19
Feedbacks
 • No Feedbacks Posted Yet..!
Makine Emniyeti Uygulama Standartları
This Course Includes
 • 1.5 hours
 • 8 Lectures
 • Completion Certificate Sample Certificate
 • Lifetime Access Yes
 • Language Turkish
 • 30-Days Money Back Guarantee

Sample Certificate

sample certificate

Use your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

We have 30 Million registered users and counting who have advanced their careers with us.

X

Sample Certificate

Talk to us

1800-202-0515